Mida üldse on võimalik pantida?
Soodnelaen.ee pandimaja võtab vastu kõike millel on vähegi reaalset turuväärtust, kodutehnikat, ehteid, sporditarbeid, mobiiltelefone, sülearvutid jne jne. Pantimiseks on täiesti sobilikud ka autod/mootorrattad/ATV-d/kaatrid ning kindlasti ka erinevad kinnisvara objektid.

Mis juhtub, kui ei jõua õigeaegselt laenu tagastada?
Mitte midagi, sest Teie laen on tagatud panditava esemega mis võla mitte tagastamisel jääb Soodnelaen.ee omandisse. Laenu saab kindlasti ka pikendada, intresside tasumise eeldusel.

Kas Kuldne Lombard võtab pandile/müüb ka varastatuid esemeid?
Kindlasti mitte, kuldnelombard.ee võtab panti ja müüb ainult heauskselt omastatud esemeid

Kas Soodnelaen.ee pakub teenust üle Eesti?
Jah, esemeid võetakse panti üle Eesti.

Kas laenu on võimalik pikendada?
Kui maksetähtaja saabudes on raskusi laenu tasumisega, siis intressi tasumise eeldusel saate kindlasti ajapikendust. Meie eesmärk on pakkuda Teile turvalist ja panidlikku kiirlaenu.

Kas panditud eseme pean kindlasti tagasi ostma?
Panditud eseme tagsiostmine pole kohustuslik, tegu on Teie laenu tagatisega millega katate kogu oma saadud laenu 100%-liselt ning Teile ei jää mingeid kohustusi laenuandja ees.

Kas on võimalik pantida autot/kaatreid/murutraktorid/tsikkleid?
Pantida on võimalik kõike. Andke oma soovist teada ja teeme Teile vastava pakkumise. Kuna Soodnelaen.ee omab väga suurt laopinda (mida tavalised pandimajad ei oma) saame panti võtta ka suuremahulisi esemeid